Upozorňujeme, že termín pro uhrazení členské známky je do 30.4.2024. V případě, že člen do tohoto termínu známku neuhradí, systém RIS (Rybářský informační systém) ho vyřadí z evidence pro nesplnění členské povinnosti. V případě, že budete chtít uhradit členskou známku po tomto datu, RIS Vám ke známce započítá zápisné.

Využijte prosím výdejních termínů  23.2.2024 a 8.3.2024.