Přijď se na nás podívat. Scházíme se dle možností v pondělí od 16:00 do 18:00. Za příznivého počasí na Obecním rybníce, v případě nepříznivého počasí a v zimním období v klubovně v komunitním centru U Lva.

Pro bližší informace volejte: Podstavek Lukáš – 604 760 016
                                      

Těšíme se na všechny nové členy.


1) Jedná se o územní povolenku pro rok 2023.
2) Podmínkou je členství dítěte v Českém rybářském svazu (dále jen ČRS). Pro tuto akci není podstatné, zda již je dítě členem ČRS delší dobu – některým dětem platili rodiče členství, aniž by děti měly vlastní povolenku, protože využívaly možnosti lovit (do 10 let věku) na prut dospělého rybáře – držitele povolenky. Jedinou a hlavní podmínkou je, že se musí jednat opravdu o první povolenku k rybolovu, kterou dítě ve věku od 6 do 15 let obdrželo. Stejně tak není podstatné, zda a jak dlouho chodí dítě do rybářského kroužku. Na systému v jednotlivých místních organizacích se nic nemění, vše probíhá podle dosavadní praxe MO ČRS, výsledkem však je, že jakmile dítě splní podmínky pro výdej povolenky, neobdrží povolenku ve své místním organizaci za úplatu, ale zdarma. Samozřejmě to musí být první povolenka v životě, získaná v rámci územních svazů, které se do akce zapojily.