Od letošního roku se vydává členská známka pouze v elektronické podobě formou záznamu v evidenci člena v informačním systému RIS. Fyzicky se již známka do legitimace nevylepuje.