Zveme členy spolku na výroční schůzi, která se koná v sobotu 16. 10. 2021 od 10:00 v sále U Lva. Občerstvení zajištěno.