Upozorňujeme členy, že členské známky pro rok 2021 je možné zakoupit pouze do konce dubna. Proto prosím využijte v maximální míře následný prodej.

V případě nezaplacení členské známky do konce dubna dojde k zániku členství ČRS.