USNESENÍ VÝBORU MO ČRS v ČASTOLOVICÍCH ZE DNE 22.KVĚTNA 2020.

VÝBOR MO ČRS v ČASTOLOVICÍCH ROZHODL NA SVÉ MIMOŘÁDNÉ SCHŮZI OZNÁMIT SVÝM ČLENŮM, ŽE VZHLEDEM K NEKONÁNÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KVŮLI PANDEMII KORONA-VIRU TOTO USNESENÍ:

1/ZPRÁVY O ČINNOSTI BUDOU PŘEDNESENY NA NEJBLIŽŠÍ ČLENSKÉ SCHŮZI.

2/ROZPOČET NA ROK 2020 JE SOUČÁSTI USNESENÍ.

3/BRIGÁDNICKÉ HODINY 10 HODIN NA ČLENA/FINANČNÍ VYROVNÁNÍ-1HOD=200KORUN.

4/JSOU URČENY 4 TERMÍNY BRIGÁD 2 NA JAŘE 2 NA PODZIM.

5/VÝBOR ROZHODL NEUSPOŘÁDAT DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY, ZÁVODY DOSPĚLÝCH SE  BUDOU KONAT DNE 19. ZÁŘÍ 2020.VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU ZÁVODNÍKŮ,ZASÍLEJTE SVÉ PŘIHLÁŠKY CO NEJDŘÍVE JEDNATELI p. HORÁČKOVI/EMAILEM,NEBO TELEFONICKY.

ZÁPISNÉ JE 300 KORUN NA ZÁVODNÍKA.        

VÝBOR OSOUHLASIL NÁVRH ROZPOČTU NA R.2020 A ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE,ROZPOČET BUDE SOUČÁSTÍ PROGRAMU ČLENSKÉ SCHŮZE,KTERÁ SE BUDE KONAT 12. PROSINCE 2020  V RESTAURACI „Na HŘIŠTI“./ZMĚNA TERMÍNU BUDE VČAS OZNÁMENA VE SKŘÍŇCE A NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MO ČRS.

SCHŮZE VÝBORU SE BUDOU KONAT I V LETNÍCH MĚSÍCÍCH OD 19.00 HODIN V HOSPŮDCE NA CESTĚ,KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.