Program schůze:

1/Seznámení s programem/případné doplnění.

2/Zpráva o činnosti./předseda

3/Brigádnická činnost v r.2020/vedoucí brigád

4/Diskuse a různé.

5/Termíny prodeje známek a povolenek na r.2020.

6/Odevzdání povolenek a prodej členských známek.