Program schůze:
1. Seznámení s programem
2. Krátká zpráva o činnosti
3. Brigády + cena povolenky na rok 2020
4. Odevzdání povolenek a prodej známek
5. Různé a závěr